NÁVRHY ZAHRAD

Vše krásné začíná u zahradního architekta

NÁVRHY ZAHRAD

Na počátku každé realizace by měla být odborně provedená studie, nebo projekt, na jehož základě se celá realizace provádí.

Po poskytnutí půdorysných podkladů Vašeho pozemku a upřesnění Vašich požadavků, co od své zahrady očekáváte a jakou funkci by měla plnit (okrasnou, užitkovou, apod.), Vám vypracujeme studii nebo projekt dle Vašich představ a našeho nejlepšího "zahradnického" vědomí a svědomí...

Projektová činnost v oblasti zahradní a krajinářské tvorby je stejně důležitá, jako u samotné stavby. Ba co víc, pokud je nevhodně naplánovaná zahrada, projeví se to většinou až když se rostliny a hlavně stromy ukážou ve své konečné podobě. Z tohoto důvodu bychom neměli tuto část zahradnických prací podceňovat. Naší prací je, abychom se svému zákazníkovi věnovali v plném rozsahu a pomohli i s umístěním jiných zahradních prvků - zpevněných ploch, bazénu, zahradního domku, atd. Proto je dobré nás kontaktovat již v době hrubé stavby budoucího domu, abychom Vám pomohli směrovat koncept zahrady dle Vašich představ bez nutnosti následných úprav.

Při první schůzce bude provedena

  • prohlídka místa realizace (přírodní podmínky, umístění stavby na pozemku),
  • zaměření pozemku,
  • konzultace a posouzení Vašich požadavků - využití zahrady, nároky na údržbu, velikost zahradního posezení, drobné stavby, bazén, místo pro děti a domácí mazlíčky, užitková zahrada

Po úvodní schůzce na místě realizace zahrady Vám vypracujeme koncept možných úprav Vašeho pozemku. Při následné konzultaci společně vybereme a upravíme koncept tak, aby vše odpovídalo Vašim představám. Při navrhování využíváme software pro modelování změn na zahradě v průběhu ročních období. Na základě toho si vytvoříte téměř dokonalou představu plánované zahrady.