VÝSADBY

KAŽDÁ ZAHRADA BY MĚLA MÍT OKRASNÉ ROSTLINY A KVĚTINY

VÝSADBY

Dle projektu nebo studie vytyčíme záhony pro skupiny keřů, trvalky, případně stromy. Při výběru rostlin do zahrad dbáme hlavně na jejich kvalitu. Zdravé a kvalitní rostliny jsou zárukou krásné a rychle zapojené zahrady. K požadovanému zapojení dochází většinou v průběhu dvou až pěti let, v závislosti na půdních a klimatických podmínkách, druhu a velikosti použitých rostlin.

Zákazníkům nabízíme rostliny v běžných velikostech, ale i rostliny vzrostlé, soliterní, které jsou téměř ve svých finálních velikostech. Při výsadbě jednotlivých zahradních rostlin dbáme vždy na jejich nároky a podle potřeby. Na rostliny zasazené naší firmou poskytujeme standardně záruku na jedno vegetačního období.